Onderwerp

ZW

Werknemers in dienstbetrekking zijn voor de Ziektewet verzekerd. Tijdens de eerste 104 weken van ziekte is uw werkgever gehouden uw loon door te betalen. De Ziektewet komt in beeld voor werkgevers die hun werkgever hebben verloren, zoals aan het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, uitzendkrachten en zieke werklozen na dertien weken. In het geval van een zogenoemde “no risk polis” gelden er specifieke regels.

De ZW-uitkering duurt maximaal 2 jaar en bedraagt ten minste 70% van het dagloon.

Ook mag u geen zogenoemde “benadelingshandeling” hebben verricht, zoals het instemmen met het einde van uw dienstverband tijdens uw ziekte. Vindt het UWV dat daar wel sprake van is, dan kan het UWV uw ziekengeld geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of blijvend weigeren. Het maken van bezwaar is dan vaak noodzakelijk.

Na het eerste jaar in de Ziektewet vindt er een zogenoemde “Eerstejaarsbeoordeling” plaats, waarbij er door het UWV wordt beoordeeld of u weer geschikt bent voor uw eigen werk, dan wel er sprake is van een verlies aan verdienvermogen van meer of minder dan 35%. Dit leidt vaak tot discussies met het UWV. Evenals de vraag hoeveel loon u nog mag verdienen om uw ZW-uitkering niet kwijt te raken. Wij adviseren u hierover graag verder. En als het nodig is gaan wij direct voor u in bezwaar.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag