Onderwerp

WW

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te kunnen komen moet er aan vier eisen zijn voldaan: U moet werknemer en werkloos zijn, aan de zogenoemde “referte-eis” (de weken-eis) voldoen en er mag geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn. Wij kunnen aan u toelichten wanneer u door de overheid als “werknemer” wordt beschouwd, hoe het arbeidsurenverlies moeten worden berekend en hoeveel weken u voorafgaand aan de eerste werkloosheids-dag gewerkt moet hebben om voor WW in aanmerking te kunnen komen en wanneer u recht heeft op een “kort” en een “lang” WW-recht. De maximale duur van de WW wordt door de lengte van uw arbeidsverleden bepaald. Onder bepaalde omstandigheden kan het recht echter eerder eindigen.

Het is ook van het grootste belang dat u niet verwijtbaar werkloos geworden bent (u mag bijvoorbeeld niet op staande voet zijn ontslagen of zelf ontslag hebben genomen), omdat u dan helemaal niet voor een WW-uitkering in aanmerking komt. Het is daarom ook erg belangrijk dat wanneer u overweegt om een beëindigingsovereenkomst met uw werkgever te sluiten dat dit gebeurt op een manier die deze toets van het UWV kan doorstaan. Wij begeleiden u hier graag bij.

Problemen ontstaan vaak bij de nakoming van de “sollicitatieplicht”, de “inlichtingenplicht” en de plicht om “passende arbeid” te aanvaarden. Indien u daar specifieke vragen over heeft, dan praten wij u graag bij.

De eerste twee maanden bedraagt uw WW-uitkering 75% en daarna 70% van uw dagloon.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag