Onderwerp

WIA

Ook de aanvraag van een WIA-uitkering is vaak met veel problemen omgeven. Zo moet er sprake van een medische objectief vast te stellen ziekte of gebrek. Maar wat is “objectief” en wat is een “ziekte”? Rechters hebben hun handen er vol aan om daar meer duidelijkheid in te brengen. Te denken valt aan “fybromyalgie”, “ME” of het “Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)”.

Door een verzekeringsarts van het UWV worden uw medische beperkingen vastgelegd in een zogenoemde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Een veel gehoorde klacht in deze fase is dat de arts van het UWV nauwelijks tijd heeft genomen voor het medische onderzoek. Mensen voelen zich daardoor vaak niet goed door het UWV gehoord en begrepen. In een bezwaar moet dan vaak alsnog zo veel mogelijk worden ‘hersteld’ wat het UWV heeft laten liggen. Dat proces luistert nauw en vergt een goede afstemming met u en uw artsen en behandelaren.

De arbeidsdeskundige van het UWV moet de FML vervolgens vertalen naar functies die u gezien uw medische beperkingen nog wordt geacht te kunnen verrichten. Ook uw opleidingsniveau en beheersing van de Nederlandse taal spelen hier een rol. Het loon dat u met die geduide functies zou kunnen verdienen (de resterende verdiencapaciteit) afgezet tegen uw laatst verdiende loon (het maatmanloon) bepaalt vervolgens het percentage van uw arbeidsongeschiktheid. Wanneer dit percentage uitkomt op minder dan 35% dan wordt u als niet-arbeidsongeschikt beschouwd. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 65% komt u in aanmerking voor een zogenoemde “WGA”-uitkering, die weer kan worden onderverdeeld in een zogenoemde “loongerelateerde uitkering”, “loonaanvullingsuitkering” en “vervolguitkering”, welke onderverdeling weer bepaalt hoe hoog deze uitkering zal zijn en hoe lang deze zal duren. Wanneer er sprake is van “volledige en duurzame” arbeidsongeschiktheid, er een minder geringe kans op herstel bestaat kunt u in aanmerking komen voor een zogenoemde “IVA”-uitkering.

Een belangrijk discussiepunt met het UWV betreft vaak de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage en de volledig- en duurzaamheid van uw medische beperkingen. Het is van belang dat u in een zo’n vroeg mogelijk stadium de brieven en besluiten van het UWV juridisch laat beoordelen om uw juridische kansen zo groot mogelijk te maken. U kunt daarvoor direct bij ons terecht.

Wij helpen u daar graag bij.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag