Onderwerp

Studiefinanciering

Voor veel studenten is hun studententijd de beste tijd van hun leven. Kennis wordt snel vergroot en er worden vriendschappen voor het leven gesloten. Een aanvaring met de ‘bureaucratie’ kan echter danig roet in het eten gooien.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is verantwoordelijk voor alles wat met studiefinanciering te maken heeft. Op veel punten kan er daarbij discussie met DUO ontstaan. Zo moet je over de juiste nationaliteit en leeftijd beschikken en bij het juiste type onderwijsinstelling zijn ingeschreven. De Wet studiefinanciering 2000 maakt daarbij onderscheid tussen het beroeps- en hoger onderwijs met op onderdelen afwijkende rechten en plichten.

Andere geschilpunten met DUO kunnen bijvoorbeeld zien op jouw woonadres – ben je wel of niet uitwonend? – of op de vraag je ouders onwillig of onvindbaar zijn om een ouderbijdrage te betalen. In het eerste geval kan DUO een boete opleggen die kan oplopen tot 50%, wanneer DUO meent dat je de juiste informatie hebt verzwegen.

Zowel in het geval van tijdelijke als meer structurele bijzondere omstandigheden, zoals een functiebeperking of chronische ziekte kan de afstudeerdatum worden verlengd en in het uiterste geval kan de studiefinanciering in dat geval worden omgezet in een gift. Ditzelfde geldt onder bepaalde voorwaarden in het geval van arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen je uitleggen wat de specifieke voorwaarden zijn.

Ook geeft de Wet studiefinanciering 2000 aan DUO een lijst aan mogelijkheden om een eerdere beschikking, bijvoorbeeld over jouw recht op studiefinanciering of de hoogte daarvan, te herzien en te veel uitbetaalde studiefinanciering terug te vorderen. Wij helpen je graag om tegen zo’n herziening bezwaar te maken. Het is in dat geval raadzaam om het besluit van DUO zo snel mogelijk ter advisering aan ons voor te leggen.

DUO is ook verantwoordelijk voor de erkenning van diploma’s en voor het organiseren van inburgeringsexamens. Ook wanneer er op dat vlak problemen ontstaan, staan we u of jou graag bij.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag