Rechtsgebieden

Rechts-gebieden

Als burger kunt u op allerlei manieren met de overheid te maken krijgen. Dit kan met name ingrijpend zijn wanneer u een uitkering nodig hebt, maar de overheid deze niet aan u wil geven, u een lagere uitkering krijgt dan waar u recht op hebt, de overheid uw uitkering intrekt, of aan u een sanctie oplegt. 

U bevindt zich dan in de wereld van het Sociaal Zekerheidsrecht, waarin een onderscheid kan worden gemaakt tussen de zogenoemde “sociale verzekeringen” (WW, ZW, WIA, WGA, WAO, WAZ), “volksverzekeringen” (AOW, ANW, Zvw, WLZ, AKW) en “sociale voorzieningen” (Participatiewet, IOAW, IOAZ, IOW, WMO, Wajong, Toeslagenwet).

Alleen aan het grote aantal regelingen met hun mysterieuze afkortingen al kunt al zien dat u in een ingewikkelde wereld terecht gekomen bent. Elke afkorting staat voor een wereld op zich, met eigen rechten en verplichtingen. Wij leiden u graag door dit doolhof heen.

Hieronder kunt u doorklikken en zullen wij kort de meest voorkomende regelingen bespreken, zodat u de brieven en besluiten die u van de overheid krijgt over uw uitkering beter kunt begrijpen. Maar ook voor advies over alle andere hiervoor genoemde regelingen die wij hier niet bespreken, kunt u bij ons terecht. En wij drukken u nu al op het hart, om niet zelf tegen de besluiten bezwaar te maken. Daarvoor zijn de regels te ingewikkeld. Wij nemen deze zorg en verantwoordelijkheid u graag uit handen.

Heeft u juridische hulp nodig?

Wij helpen u graag