Onderwerp

Procedureel

In het bestuursrecht draait bijna alles om het “besluit”. In een besluit moet de overheid aangeven welke rechten en plichten u heeft of komt de overheid tot conclusies die voor u juridische gevolgen (zogenoemd “rechtsgevolg”) hebben.

Wanneer u een besluit van de overheid ontvangt, ongeacht of dit van het UWV, de SVB, DUO, de gemeente of een andere overheidsinstantie afkomstig is, dan kunt u daar tegen bezwaar maken. Die mogelijkheid is echter in beginsel gebonden aan een termijn van zes weken (Let op: in sommige zaken kunnen afwijkende termijnen gelden, zoals in Ziektewet-zaken, lees het besluit daarom altijd goed door!). Indien u die termijn voorbij laat gaan, zonder dat u daarvoor een goede reden had, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken definitief voorbij. Het is daarom erg belangrijk dat u zich na de ontvangst van het besluit zo snel mogelijk bij ons meldt, om geen kostbare tijd verloren te laten gaan. In een bezwaarprocedure zijn de kansen om het besluit van tafel te krijgen ook het groots. Wij leggen u in een gratis gesprek graag uit waarom.

Wanneer uw bezwaar ongegrond verklaard zou worden, dan heeft u opnieuw zes weken de tijd om tegen die uitspraak bij de rechtbank in beroep te gaan. Wij hebben veel ervaring met het procederen bij de rechtbank, zodat wij u ook in die fase goed kunnen bijstaan.

Ditzelfde geldt voor een eventueel hoger beroep, vaak bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Ook in deze fase geldt een termijn van zes weken om in hoger beroep te gaan. In deze fase komt het nog meer aan op de juridische finesse en details. U kunt dat met een gerust hart aan ons overlaten.

Ook zijn er situaties denkbaar dat u door het besluit van de overheid in acute financiële moeilijkheden komt, wat tot veel stress kan leiden, omdat de procedures tegen de overheid vrij lang kunnen duren. In die gevallen heeft u de mogelijkheid om een spoedprocedure bij de rechtbank te voeren en de rechter daarin te vragen om een zogenoemde “voorlopige voorziening” te treffen, vaak een tijdelijke financiële voorziening. Wanneer spoed gevraagd wordt, zullen wij met spoed en voortvarendheid voor u handelen om uw belangen zo veel mogelijk veilig te stellen.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag