Onderwerp

Participatiewet

Wanneer u een beroep moet doen op een bijstandsuitkering van uw gemeente betekent dat er geen andere “voorziening” meer voorligt voor u, u dus geen andere inkomstenbronnen meer heeft of inkomstenbronnen heeft die onder het sociaal minimum liggen. Ook de aanvraag van en het behoud van een bijstandsuitkering bevat veel “valkuilen”. Er kunnen met de gemeente veel verschillende discussie ontstaan. We noemen er hier een paar: Heeft u de uitkering tijdig aangevraagd? Heeft u bij de aanvraag alle relevante informatie aan de gemeente verschaft? Is er sprake van een zogenoemde “gezamenlijke huishouding”? Kunt u uw kosten delen met huisgenoten? Houdt u zich aan uw sollicitatieplicht? Heeft u vermogen? Al deze discussiepunten kunnen voor de gemeente aanleiding geven om uw bijstandsaanvraag af te wijzen, of een eerdere verleende bijstandsuitkering in te herzien of in te trekken. Het is in al deze gevallen zaak dat u zo snel mogelijk juridisch advies in wint. Indien u een besluit van de gemeente ontvangt dan heeft u zes weken de tijd om tegen dat besluit bezwaar te maken. Hoe eerder u zich bij ons zou melden, hoe beter wij u kunnen helpen om het besluit van tafel te krijgen en uw recht op bijstand veilig te stellen of te doen herstellen.

Wanneer de gemeente daarnaast van mening is dat u bepaalde verplichtingen niet (goed) bent nagekomen, dan kan de gemeente aan u een maatregel of sanctie opleggen, welke maatregelen of sancties in de praktijk financieel hoog kunnen oplopen. Ook dan is het verstandig om in een vroeg stadium bij ons aan de bel te trekken.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag