Onderwerp

Overig

De overheid is erg groot en bestaat uit veel verschillende zogenoemde “bestuursorganen”. Naast de door ons al genoemde overheidsinstanties kunt u hier bijvoorbeeld denken aan het CBR, de RDW, het CAK, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, Dienst Justis en andere. Al deze bestuursorganen kunnen besluiten nemen die nadelig voor u uitpakken en waartegen bezwaar mogelijk is. Ook in al deze gevallen nodigen wij u van harte uit om uw zaak vrijblijvend met ons te komen bespreken. Gezien onze jarenlange ervaring in het bestuursrecht en het procederen tegen de overheid zullen wij u ook in veel van deze gevallen goed kunnen helpen.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag