Kosten

Toevoeging/ Gefinancierde Rechtsbijstand

Wij zullen altijd eerst beoordelen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit gebeurt aan de hand van de criteria en inkomensnormen van de Raad voor Rechtsbijstand klik hier voor meer informatie. Indien de Raad voor Rechtsbijstand oordeelt dat u voor gesubsidieerde rechtsbijstand – een zogenoemde toevoeging – in aanmerking komt, dan wordt er door de Raad door Rechtsbijstand een eigen bijdrage vastgesteld voor welke eigen bijdrage wij u vervolgens een factuur sturen. Met die factuur en de brief die u van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangt, kunt u, indien de Raad voor Rechtsbijstand aan u de laagste eigen bijdrage heeft opgelegd, een beroep doen op bijzondere bijstand van de gemeente.

Dit zelfde geldt in dat geval voor het griffierecht van de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep. Indien de gemeente vervolgens die bijzondere bijstand aan u zou toewijzen, dan kost onze rechtshulp u per saldo niets.

Bij een gewonnen procedure wordt de overheid in de proceskosten wordt veroordeeld waardoor er recht ontstaat op de restitutie van de eigen bijdrage, of in een betalende zaak op een deel van de gemaakte kosten volgens een wettelijke staffel.

Uurtarief

Onze advocaten hanteren het uurtarief ad. € 185,–, excl. BTW. 

Verschotten

Indien er door derden kosten in rekening worden gebracht, zoals griffierrecht door de rechtbank of door de Centrale Raad van Beroep, of administratiekosten door medici of behandelaren bij het opvragen van medische stukken, dan zullen deze als zogenoemde “verschotten” bij u in rekening worden gebracht.

Vast bedrag

Indien u op basis van de hoogte van uw inkomen niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand maar u het standaard uurtarief niet kunt betalen, kunnen wij in overleg met u een maatwerkafspraak maken, die recht doet aan uw financiële mogelijkheden. Omdat wij van mening zijn dat geld nooit een reden mag zijn om geen toegang te hebben tot het recht. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag