Onderwerp

Kinderbijslag (AKW)

Wanneer u kinderen verzorgt en opvoedt, waaronder begrepen pleegkinderen, en behoort tot de zogenoemde “kring van verzekerden”, dan hebt u recht op een financiële tegemoetkoming, de “kinderbijslag”. Voor kinderen onder de zestien jaar en kinderen van zestien en zeventien jaar gelden daarbij verschillende regels.

Een discussiepunt met de SVB kan zijn of uw kind wel of niet bij u woont, welke vraag met name in het geval van co-ouderschap kan opkomen. Wanneer het kind minder dan vier nachten thuis slaapt dan wordt het door de SVB als uitwonend beschouwd en bestaat er dus geen recht op kinderbijslag. Wanneer uw kind vanwege ziekte, vakantie, of bijvoorbeeld verblijf op een internaat elders verblijft dan wordt uw kind de eerste zes maanden nog als thuiswonend aangemerkt.

Een ander discussiepunt kan zijn of u uw kind wel of niet onderhoudt. Dit speelt bijvoorbeeld in alimentatie-situaties, situaties van co-ouderschap of verblijf in een instelling of internaat van uw kind jonger dan zestien jaar in verband met ziekte, handicap of onderwijs.

Voor kinderen met een handicap en kinderen die in het buitenland verblijven gelden eveneens specifieke regels.

Het recht op kinderbijslag gaat in vanaf het eerste kwartaal na de geboorte van uw kind. Volgens een bepaald schema bepaalt de SVB aan welke ouder de kinderslag concreet wordt uitbetaald. Met name in het geval van een echtscheiding of co-ouderschap kan dit tot problemen leiden.

Wij staan voor u klaar, voor een advies of het maken van bezwaar.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag