Informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijk-heidsverzekering

De advocaten zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij HDI.

Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De voor de afhandeling van klachten verantwoordelijke klachtenfunctionaris is mr. P. Scholtes. Klik hier voor contactgegevens van mr. Scholtes. 

Kantoorregistratie

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

a. mw. mr. B. (Bahar) Manawi staat geregistreerd op het Sociaal Zekerheidsrecht, Personen- en familierecht, Asiel- en Vreemdelingenrecht,

b. mr. W.N. (Willem) Van der Voet staat geregistreerd op het Sociaal Zekerheidsrecht, Slachtofferrecht en Asiel- en Vreemdelingenrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.