Onderwerp

CIZ en PGB

Wanneer u gedurende de gehele dag afhankelijk bent van intensieve zorg, of van toezicht dichtbij, dan valt u onder de reikwijdte van de Wet langdurige zorg (Wlz) en kunt u via een zogenoemde “indicatiestelling” door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor Wlz-zorg in aanmerking komen.

Het CIZ bepaalt voor welke zorg u in aanmerking kunt komen, zoals bijvoorbeeld het verblijf in een instelling, of (het aantal uren per week aan) persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling. Indien u het met de indicatiestelling door CIZ niet eens bent kunnen wij namens u daartegen bij het CIZ bezwaar maken. Het is dan wel van belang dat u het
besluit dat u van het CIZ ontvangen hebt zo spoedig mogelijk ter beoordeling aan ons voorlegt.

Indien u een indicatie “voor verblijf” heeft, kunt er als alternatief voor zorg in een instelling voor kiezen om met gebruikmaking van een zogenoemd
“persoonsgebonden budget (PGB)” de benodigde zorg thuis te ontvangen. Het PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de benodigde zorg kunt inkopen. Wel
bent u daarvoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Ook moet u dan wel zelf in staat zijn om de “regie” over de zorg te voeren of iemand anders in uw omgeving dient die verantwoordelijkheid van u over te nemen en dient u een zorgovereenkomst met een zorgverlener te sluiten en een deugdelijke administratie bij te houden.

De uitbetaling van het PGB wordt verzorgd door de SVB.

Indien uw aanvraag voor een PGB wordt afgewezen of u een besluit krijgt waarin staat dat u uitgekeerde PGB bedragen moet terugbetalen, gaan wij graag voor u in bezwaar.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag