Onderwerp

AOW

Het AOW-recht is continue in beweging. Er is al jarenlang een politieke discussie gaande over het verleggen van de ingangsdatum van de AOW. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden en zal oplopen naar 67 jaar in 2024.

Discussies met de SVB kunnen onder andere gaan over de vraag of u wel of niet tot de kring van verzekerden behoort, over de hoogte van het pensioen,
waarbij het een rol speelt of u alleenstaand, gehuwd of samenwonend bent en ook over welke jaren u het AOW-recht hebt opgebouwd. Ook kan het de vraag zijn u wel of niet tot een “gezamenlijk huishouden” behoort.

AOW-gerechtigden die een gezinsinkomen hebben dat onder het bijstandsniveau ligt hebben recht op aanvullende bijstand (AIO).

Bij een verhuizing naar het buitenland kan vaak in ieder geval een deel van de AOW-uitkering behouden blijven, waarbij het mede een rol speelt of u naar
een zogenoemd “verdragsland” verhuist of niet.

Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden.

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag