Advocaat voor burgers

Wij vergroten uw juridische kansen tegen de overheid

We leven in Nederland in een bureaucratische samenleving. Als burger, of bedrijf, heeft u vaak op allerlei manieren met de overheid en ingewikkelde regels van de overheid te maken. 

Bijvoorbeeld omdat u een aanvraag bij het UWV of de gemeente hebt ingediend, die is afgewezen, of de overheid aan u als werkgever allerhande re-integratieverplichtingen oplegt, die een grote impact op uw bedrijfsvoering kunnen hebben. Het kan zijn dat het UWV u minder ziek vindt dan u zelf al heel lang ervaart, of de gemeente uw bijstandsuitkering beëindigt of sancties aan u oplegt, terwijl u niet begrijpt waarom. Ook is het mogelijk dat de overheid voorzieningen of uitkeringen, zoals PGB, studiefinanciering of kinderbijslag intrekt en u daardoor in grote (financiële) problemen komt. In al deze, en alle andere gevallen, is de rechtsbijstand van bestuursrechtspecialisten onontbeerlijk.

Hoewel een burger in het bestuursrecht zonder de hulp van een advocaat voor zijn eigen belangen mag opkomen en zelf in rechte mag optreden, is dat vaak niet in uw voordeel, omdat de regels daarvoor eenvoudigweg veel te complex zijn. 

Daarnaast heeft de overheid veel meer mogelijkheden dan u om procedures lang vol te houden. Wij helpen u daarom graag om uw juridische kansen tegen de overheid zo groot mogelijk te maken, hetzij door u in een vroeg stadium te adviseren, hetzij door voor u procedures tegen de overheid te voeren in de bezwaarfase en indien nodig in de beroepsfase of de fase van het hoger beroep. 

advocaat voor burgers-banner2

Wij zijn niet alleen goed thuis in alle bestuursrechtelijke regels maar zijn, waar nodig, ook zeer getraind, in de “lange adem” en stoppen pas wanneer het hoogst mogelijke resultaat voor u is bereikt. Ook wanneer er een spoedprocedure voor u moet worden gevoerd, bijvoorbeeld om de rechtbank om een voorlopige financiële voorziening te verzoeken, staan wij voor u paraat. Wij helpen u graag.

Whatsapp ons voor het inloopspreekuur

Whatsapp ons voor het inloopspreekuur

Wilt u gebruik maken van het inloopspreekuur, stuurt u dan een WhatsApp bericht naar: +31 6 42 47 62 05

Bezoekadres
Barbarasteeg 1
2611 BM Delft

Telefoonnummer
015 – 215 29 29

مژده به همزبانان گرامى !

مشكلات تانرا به زبان هاى فارسى/ درى در ميان بگذاريد.

وكلاى متخصص ما در أمور حقوق مهاجرين، حقوق فردى وفاميلى ، و امور دولتى

شامل معاش زمان بيكارى ، مصارف تعليمي وتحصيلى (Duo ) ،

مشكلات با خمنت و غيره در خدمت شما ميباشند .

مشاور حقوقى شما به زبان خود تان هر چهارشنبه از ساعت ده تا يازده قبل از ظهر

از طريق تلفون ، مجانى در خدمت شماست .

براى مصاحبه تلفونى لطفا از طرق :

تلفون (0152152929) , يا وتس اپ (WhatsApp) 0031642476205 ويا

ايمل: info@advocatendelft.nl وقت ريزرف فرماييد

“Advocaat voor Burgers”  is een initiatief van Vuurens & Lagerweij Advocaten en Mediators 

Inloopspreekuur
Inloopspreekuur elke vrijdag tussen 10.00u en 11.00u
Dari/ Farsi inloopspreekuur
Dari/ Farsi inloopspreekuur elke woensdag tussen 10.00u en 11.00u

Meest recente nieuws

Wij houden u op de hoogte

Heeft u juridische hulp nodig?

wij helpen u graag